Isnin, 4 Februari 2013

.: Apa Dibimbangi Terhadap Musa Telah Terjadi

Cuba tuan mso tilik-tilik pula yang seorang lagi. Sahabat baik Mahazir dan Siti Asmah. Orang berpengaruh di Kulim Bandar Bharu. Intai-intailah sikit. Ada ramai kawan yang dah kantoi dengan manusia seperti 'chameleon'. Saya menanti komen tuan mso.

Jumaat, 21 Disember 2012

PENGAMATAN SENI YANG LAZIM DAN LUAR BIASA


Pengamatan dalam seni visual adalah asas pembelajaran yang perlu dilatih secara formal dan sistematik. Dalam menilai karya seni, proses pengamatan memerlukan latihan yang berterusan. Suatu kaedah dalam penghasilan karya seni yang bernilai kepada seorang pembuat seni itu ialah bagaimana setiap pengamatan itu berterusan dari proses awal hingga kepada teknik penghasilan. Pengamatan berterusan melihat dan mengkaji setiap olahan yang membantu menyelesaikan masalah dalam berkarya. Proses pencarian kepelbagaian teknik dilakukan apabila kelaziman mengamati ini dibiasakan.
 
     Pengamatan hasil seni sebagai sebahagian aktiviti minda dan rohani, boleh dikembangkan melalui kepekaan memerhati dan menganalisis. Pengamatan itu membawa maksud memerhati benar-benar dan melihat dengan teliti hingga dikatakan  proses penelitian yang bersungguh-sungguh yang melibatkan proses fikir dan pandang. Apabila perhatian itu ditumpu pada sesuatu objek, secara khusus dan terperinci, kesan visual itu akan dinilai imejnya secara efektif atau dramatik. Pemerhatian ini akan menimbulkan pelbagai persoalan. Kenapakah setengah reka bentuk itu disusun sebegitu rupa? Adakah susunan itu menarik perhatian ramai? Bagaimanakah kaedah pengolahan itu meninggalkan kesan kepada pemerhati?
 
     Sebahagian hal benda dan medium yang berkaitan diamati sebagai asas dalam penerokaan teknik berkarya. Hal benda yang ditonjolkan dalam sesuatu ilustrasi membawa kesan efektif dalam reka bentuk diamati dari pelbagai sudut menggunakan strategi deskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan. Hingga ada persamaan reka bentuk antara pengalaman dengan persekitaran turut dijadikan bahan pengamatan. Proses pengamatan ini berterusan mematangkan diri seseorang kerana pengamatan hakiki memerlukan penghayatan,pengklasifikasian,pengadaptasian dan penganalisisan. Daripada pengamatan akan ditemui sesuatu kesan visual bukan sahaja membawa kesan terperanjat malah secara tidak sengaja ada sesuatu mainan perasaan yang menjadi kita terpegun. Maka kesan pengamatan itu akan ada penganotasian iaitu suatu rujukan mungkin tambahan catatan bagi mendapatkan penjelasan lanjut.
 
     Idea yang unik sama ada bermula dengan simbol atau paten-paten visual adalah sebahagian daripada reka bentuk dan meninggalkan kesan inspirasi. Dalam reka  bentuk dan reka letak sebagai aktiviti merancang, mengarah dan mengawal sangat memerlukan pengamatan yang tinggi.  Segalanya membawa erti akan terhasil sesuatu yang memenuhi kehendak dan keperluan terhadap kualiti karya yang boleh mendorong masyarakat berfikir dan menghargai karya seni.
 
     Melalui prinsip seni, istilah seperti kesatuan seni bermaksud kesan penghasilan yang dilakukan oleh pembuat seni meletakkan elemen visual berdekatan dalam satu uniti. Susun letak dan susun atur tersebut menampakkan kesan harmoni yang mewujudkan kesatuan yang menarik dan saling berhubungkait. Ia tidak terasing dan terapung antara satu dengan lain. Apabila dilihat elemen-elemen tersebut bersama secara keseluruhan ada kesatuan yang diwujudkan seperti berkait, berpautan dan dapat berada dalam keharmonian bersama.
     Dari proses pengamatan, hal berkaitan susun atur bagi objek alam benda misalannya adalah satu contoh bagi melihat kesan kesatuan yang baik dan menarik. Ketelitian susun letak objek dan penggunaan bayang visual adalah strategi bagi menonjolkan kesan uniti. Mata kita akan bergerak perlahan dari satu objek ke objek yang lain. Teknik meletakkan elemen-elemen visual berdekatan ini disebut ‘proximity’ sudah dikenali dan berkembang di kalangan pembuat seni. Tanpa teknik ini, elemen-elemen visual yang dipilih sukar untuk diperbesarkan sudut dan ruangnya. Justifikasi menerusi teknik ini menempelkan imej yang terserlah dalam ruang yang harmoni dan seimbang.
     Dalam mematangkan proses pengamatan ditemui suatu teknik pengulangan yang lazim kita dengar dalam bahasa visual sewaktu mengadakan sesi apresiasi dan kritikan. Teknik pengulangan elemen visual tertentu menghasilkan kepelbagaian sudut dalam  perekaan yang terikat dalam satu kesatuan. Elemen yang diulang itu boleh terdiri daripada warna, bentuk, garisan, rupa bentuk, jalinan atau sesudut. Contoh karya Gustav Klimt dari segi visual menyerlah teknik pengulangan dalam suatu komposisi. Bentuk bulatan, lengkung dan beberapa lingkaran ditonjolkan pengulangannya menjadi berbeza saiz dan ton. Elemen-elemen ini ditindih menjadi satu paten, kadangkala ditonjolkan dalam gaya legap atau opaque dan ada ketikanya berlutsinar bagi menjelmakan bahagian depan atau belakang. Pengulangan yang berjaya dapat menjadikan suatu rekaan itu berada dalam komposisi yang menarik dan hal ini menjadi proses pengamatan mendorong kita mengenalpasti ciri-ciri fizikal sesuatu karya.
Karya Gustav Klimt. Berjudul ‘Expectation’. Tahun 1905-09. Media campuran kertas perak dan emas.
Saiz 6’4” x 3’93/8
     Hasil arca Louise Nevelson pula menunjukkan contoh kekuatan uniti melalui teknik pengulangan. Dalam karya Vincent van Gogh berjudul “The Starry Night”, teknik pengulangan garisan berlingkar telah membawa keunikan tersendiri sehingga visual yang kita lihat itu menjadi suatu pergerakan sebahagian daripada awan dan cahaya bulan yang menerangi langit. Apabila diamati di sebalik hal benda dalam karya tersebut maka kita mulai sedar, pembuat seni mengadaptasikan kesan pengulangan bagi membesarkan kekuatan uniti.
Karya Louise Nevelson. Berjudul ‘Dawn’s Wedding
Chapel 1’. Tahun 1959. Bahan kayu dicat putih.
 Saiz  228 x 129 x 15 cm.
 

Karya Vincent van Gogh. Berjudul ‘The Starry
Night’. Tahun 1889. Bahan cat minyak di atas kanvas. Saiz 73.7 x 92.1 cm.
 
     Dalam proses pengamatan secara semula jadi mata pemerhati diajak melihat, mengekori sesuatu objek visual dengan cermat dari satu arah ke arah lain. Mata bergerak lancar tanpa paksaan melalui kebijaksanaan pembuat seni menyusun teknik perekaan. Salah satu teknik secara semula jadi iaitu penggabungan elemen visual seperti garisan, sudut pepenjuru atau sambungan dari satu bentuk ke bentuk yang lain akan mengaktifkan mata pemerhati. Anggota-anggota badan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan berbentuk abstrak dalam karya Picasso adalah contoh teknik penggabungan yang membawa kesinambungan imej. Bentuk-bentuk tadi berkongsi melalui dua kekuatan iaitu sudut pepenjuru dan sokongan garisan horizontal yang merentas kanvas.
Karya Pablo Picasso. Berjudul ‘Guernica’. Tahun 1937.
Bahan cat minyak di atas kanvas.
Saiz 11’51/2 ” x   25’53/4
 
     Teknik penggabungan ini telah dimajukan dan berkembang ditangan pereka grafik atau pembuat seni yang bijaksana dalam merancang susun letak. Ciptaan kreatif ini membawa kesan visual terutamanya dalam penghasilan seni grafik yang menonjolkan kekuatan elemen seni seperti dalam percetakan grafik kepala berita, gambar foto, lambang, simbol dan imej tarikan bersama teks. Hasil kreatif ini boleh diamati dalam terbitan buku, majalah, iklan, risalah atau brochure dan lain-lain lagi.
     Teknik penggabungan memerlukan perekaan terancang dalam mempelbagaikan bentuk hingga pepenjuru dilihat tegak, kukuh dan bermakna. Hasil reka bentuk ini menjadi kekuatan untuk mengangkat sesuatu konsep asas yang sama seperti diaplikasikan dalam penghasilan katalog, risalah, majalah, buku yang melibatkan banyak halaman. Perancangan seorang pereka bentuk bermula dengan struktur format berpandukan garisan grid menegak dan melintang sebagai panduan membahagikan ruang setiap muka surat.
Dalam buku ‘How to Understand and Use Grids’ oleh Alan Swann menunjukkan struktur reka letak menggunakan garisan grid sebagai perancangan seorang pereka bentuk.
     Dalam pengamatan, reka bentuk yang dihasilkan bermula melalui idea. Segala idea yang baik memerlukan kreativiti yang mampu mempelbagaikan elemen uniti melalui teknik proximity secara pengulangan dan berkesinambungan. Apabila  suatu bentuk itu diulang dalam perbezaan saiz maka pengulangan itu masih belum mantap dan perlu ada kesinambungan melalui pengulangan warna dalam berbeza nilai. Contoh pengamatan yang boleh diambil ialah menerusi karya Piet Mondrian yang stail olahan melalui cara susunan dalam kotak. Persoalan pengamatan kita ialah sejauhmanakah daya tarikan visual dalam karya itu dikatakan terserlah? Tarikan ini lahir apabila asas-asas aplikasi prinsip seni diterima pakai secara terancang.
Karya Piet Mondrian. Berjudul ‘Composition
with Red, Blue, Yellow, Black, and Gray’.
 Tahun 1922. Bahan cat minyak di atas kanvas.
     Saiz 41.9 x 48.6 cm.
 
     Saiz dan rupa boleh mengubah pengamatan seseorang melalui kualiti elemen seni seperti mainan tebal atau nipis garisan hitam atau penegasan susun letak pepenjuru melalui rupa dan warna tertentu. Kualiti elemen seni ini dapat mengekalkan daya tarikan dalam jangka masa yang lama sebagai keindahan yang tidak jemu ditatapi.
     Pelbagai jenis reka corak, reka bentuk sama ada abstrak atau sebaliknya merupakan contoh yang dapat kita amati setiap hari. Karya Piet Mondrian merupakan olahan teknik kepelbagaian uniti menggunakan setiap penjuru dan sudut kotak-kotak yang boleh dihitung. Dengan berbeza saiz diselang-seli melalui mainan garisan horizontal dan vertikal, pengamatan kita tertumpu pada keseluruhan teknik pengulangan. Pecahan-pecahan oleh beberapa bentuk di sekelling itu dizahirkan dari adunan warna kontras.
     Kematangan dalam pengamatan seni visual akan melalui proses secara semula jadi apabila merentasi masa, zaman, budaya dan kawasan geografi. Secara semula jadi proses pengamatan terbahagi pada pengamatan realiti dan pengamatan ilusi. Kedua-dua jenis pengamatan ini meletakkan tanggapan tentang kenyataan yang melibatkan persepsi realiti dan ilusi. Dengan menyakini proses melalui galur semula jadi maka setiap pengamatan itu tidak dapat lari dari persepsi atau tanggapan mengenai sesuatu perkara dengan melihat hakikat kewujudannya atau kenyataan yang sebenar. Karya Wassily Kandinsky seperti “Picture with an Archer” adalah contoh karya yang mengunakan olahan komposisi melalui bentuk organik dan geometri yang diulang-ulang.
Karya Wassily Kandinsky. Bertajuk ‘Picture with an Archer’. Tahun 1909.
Bahan cat minyak di atas kanvas. Saiz 5’9” x 4’9”
     Dalam pengamatan kita, segala yang logik, munasabah dan bersesuaian diambil pertimbangan. Segala perubahan saiz dan ton akan menjadi tanda tanya, kenapa dan mengapa ia dipelbagaikan. Logik dan munasabah yang dimaksudkan ini adalah persepsi seseorang yang menyakini pengamatan jenis realiti. Adakah munasabah dan sesuai kepelbagaian ini bermain difikiran kita bagi mencari jawapan untuk memenuhi kehendak tarikan dan kepuasan? Sehingga ke suatu tahap kematangan pengamatan tidak lagi melihat yang lazim seperti cantik, puas dan menarik tetapi mencari yang luar biasa.
     Ketika ini kematangan pengamatan sudah meletakkan keyakinan saling melengkapi antara realiti dan ilusi sebagai hakikat kewujudan suatu kenyataan yang sebenar. Justeru itu usah berkelahi jika ada perbezaan persepsi antara individu dan kumpulan audiens apabila pengamatan seni yang menjadi penilaian dalam apresiasi seni begitu subjektif malah di kalangan pembuat seni sendiri mereka berdiri dengan yakin di sebalik stail dan ideologi.
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jumaat, 14 Disember 2012

PERMASALAHAN INTERPRETASI BAHASA VISUAL DAN PENYELESAIANNYA

Di tangan audiens yang bijak, setiap kekaburan dalam permasalahan visual diselesaikan secara berperingkat melalui interpretasi yang matang dengan ini boleh membantu pembuat seni dan pemerhati lain memahami maklumat visual. Dalam persembahan karya seni visual, setiap bahasa visual yang ditampilkan di atas kanvas, kertas, layar skrin dan medium lain membawa simbol, imej, warna untuk ditonton dan diamati oleh pemerhati. Setiap elemen bahasa visual yang tertera itu mengandungi makna yang tersurat dan tersirat, antaranya perlu ditafsir oleh pemerhati.

     Sebelum menatap karya yang dihasilkan oleh Honore Daumier berjudul ‘The Strongman’, fikirkan beberapa perkara yang menyentuh imej visual dan cuba mencari jawapan di sebaliknya. Cerakinkan imej visual, bermula dari mudah ke sukar, antaranya jumlah figura, objek yang berdekatan dengan figura, bayang, cahaya dan objek separuh nampak.

▲Karya Honore Daumier. Berjudul ‘The Strongman’. Tahun 1865.

Bahan cat minyak atas panel kayu.  Saiz  26.6 x 34.9 cm

 

     Dalam lukisan Honore Daumier ini, apakah kaitan hal benda dengan dua figura dan mengapakah ditampilkan kekaburan dalam dua karektor figura lain?


     Anda tentu berfikir apakah idea Honore Daumier dalam lukisan ini dan kenapakah idea ini dicetuskan? Dalam mencari jawapannya anda akan mengaitkan antara pengalaman lalu dengan pengetahuan sedia ada.

     Figura yang dilukis itu diolah kedudukannya dalam komposisi yang stabil pada sudut yang ditetapkan. Tegak dan yakin figura itu berdiri, adakah komposisi ini membantu Honore Daumier meletakkan keutamaan tertentu dalam keseimbangan ruang?

     Pada pandangan anda adakah kesan cahaya dalam lukisan ini membawa kesan tampak tersendiri yang mendatangkan impak emosi?

     Adakah anda melihat perkaitannya, bentuk figura tersebut dengan aksi sebagai suatu penceritaan?

     Lukisan ini menunjukkan sepasang tangan figura terlindung pada paras pergelangan dalam berpeluk tubuh, sama ada disengajakan atau tidak. Adakah cara ini boleh membawa kesan dramatik?

     Bagaimanakah anda menjelaskan semangat yang dijelmakan dalam lukisan ini sebagai suatu respons dalam pembingkaian imej?

     Apakah pengalaman anda sendiri apabila menatap lukisan ini? Adakah anda melihat di sebalik figura yang dilukiskan itu terdapat suatu tanda kegagahan yang cuba ditonjolkan oleh pelukis sebagai tarikan atau kekuatan yang luar biasa bersesuaian dengan judulnya?

     Kenapakah soalan-soalan tadi ditimbulkan? Kebiasaannya untuk mencabar kefahaman audiens berfikir di luar jangkaan.  Soalan-soalan ini akan membiasakan audiens menguji tahap pengetahuan diri sendiri untuk bersedia dalam apajua situasi kerana pembuat seni berfikir dan berkarya dalam situasi yang berbeza. Cabaran berfikir di luar jangkaan ini juga boleh mematangkan audiens dalam membuat interpretasi. Persoalan yang cuba dibangkitkan tadi boleh membantu mengaitkan setiap situasi dengan kotak fikir yang berbeza apabila menatap karya seni.

     Dengan menimbulkan soalan yang mencabar minda ia boleh menjadikan banyak seleksi jawapan yang berkemungkinan relevan dengan pengetahuan seseorang. Setiap pemerhati akan berbeza persepsi visual dan ini memberi banyak pilihan tafsiran yang tidak dijangka. Keseluruhan dari persoalan yang berbagai-bagai dalam mencari jawapan yang subjektif memberi kesan positif dalam menginterpretasi sesebuah karya seni.

     Melalui pelbagai persepsi visual dalam menginterpretasi karya seni akan terpilih bahasa visual yang sesuai dan berkait dengan  lima persoalan, untuk apa, bila, siapa, kenapa dan bagaimana (4 wifes 1 husband-4what, when, who,why/1how).
 
     Objek yang tidak perlu di sebalik lukisan ini atau telah disamarkan oleh pelukis, boleh ditafsir sendiri oleh audiens. Anda hanya mampu mengandai dan membuat interpretasi dari apa yang boleh dilihat. Beberapa persoalan yang mencabar minda memerlukan skil pemikiran aras tinggi, menjadi ujian kefahaman yang menyokong nilai apresiasi dan interpretasi.

     Dalam istilah kemahiran berfikir aras tinggi atau HOTS (high order thinking skill) dalam menginterpretasi karya seni terdapat strategi yang dipanggil ‘kiub’. Iaitu melihat dan berfikir dari enam penjuru bentuk kiub. Pertama cuba huraikan makna karya seni dari apa yang dilihat. Secara lebih dekat, karya seni itu diamati dan dihuraikan bersumberkan hal yang dilihat berkait dengan asas-asas seni visual seperti warna, saiz, rupa bentuk, jalinan dan garisan.

     Penjuru kedua ialah membuat perbandingan dengan mencari persamaan dan perbezaan dalam karya-karya seni yang sealiran atau dengan karya kedua, ketiga dan seterusnya oleh pengkarya yang sama atau oleh pengkarya lain. Ini bertujuan mengesan identiti, stail, pengaruh, pembaharuan dalam inovasi dan kreativiti.

     Penjuru ketiga, menyatukan idea-idea yang berada diminda dari apa yang sedang dilihat dan menterjemahkannya. Bebaskan minda dari persepsi  dan satukan segala idea tersebut. Penjuru empat, membuat analisis menyakinkan bagaimana objek seni itu dihasilkan atau bagaimana kita berfikir untuk menghasilkannya.

     Penjuru lima ialah menyatakan secara aplikasi, apakah yang boleh anda lakukan dengan objek seni tersebut atau bagaimanakah ia boleh dimanfaatkan?

     Penjuru akhir ialah terus berbahas mengenai karya atau objek seni tersebut bagi menyakinkan pendirian sendiri. Menggunakan hujah-hujah logik yang membantu anda mencapai hasrat sebenar. Walaupun kenyataan itu suatu yang lucu namun masih ada rasionalnya. Keenam penjuru kiub ini merupakan latihan apresiasi dan kritikan seni dalam membantu pengamal seni, penghayat dan masyarakat untuk bersedia berhadapan dengan sebarang jenis objek seni atau karya seni visual.

     Berdasarkan lukisan Honore Daumier jenis figuratif dapat ditafsir melalui isyarat komposisi dan aksi. Mustahil boleh didengar segala kata-kata namun dari aksi ia seolah mengeluarkan butiran dialog. Secara logikalnya dalam sebuah lukisan yang dikatakan bisu tetapi sebagai audiens kita menatap imej visual yang ada aksi dengan hakikatnya ia berkata-kata. Anda sendiri cuba mencari butiran percakapan dari bantuan gerak mata, aksi badan, tangan dan tubuh melalui komposisi sebagai isyarat untuk membuat tafsiran. Sebagai analogi warna merah tanda berhenti, kuning bersedia dan hijau teruskan perjalanan yang membantu anda mendapat isyarat untuk diterjemah menjadi gerak hati dan  selanjutnya gerak-geri.

     Ruang  yang digunakan dalam lukisan ini boleh menjelaskan sebagai suatu penceritaan. Ruang depan, tengah dan belakang membawa keseimbangan ruang atas, bawah, kiri dan kanan.

     Gerak aksi figura dalam lukisan Honore Daumier itu condong lebih ke arah mana? Suatu garisan horizontal pada kanvas dijadikan garis ukur sebagai panduan. Keyakinan audiens mentafsir lukisan tesebut menjadi tanggungjawab pembuat seni mengutipnya sebagai suatu kefahaman.

     Pembuat seni tidak selalunya memberi jawapan dan menjelaskan sesuatu kepada audiens melalui lukisan yang dihasilkan, malah ada yang sengaja dikaburkan. Namun ada pembuat seni yang luar biasa dan mampu menguasai elemen visual yang kaku dan bisu menjadi hidup dan bersuara yang mewakili diri untuk berkomunikasi bersama audiens. Seorang penulis Inggeris, Thomas Howdy menerangkan contoh lukisan lanskap dapat menjelaskan kata-kata melalui imej visual. Seolah ada suatu dialog atau kesan bunyi di sekeliling. Ia terhasil dan dapat didengar dalam suatu mainan kata-kata dan bunyi latar semula jadi tersebut dapat didengar apabila audiens menatap dengan hati dan minda.

▲Karya Johan Marjonid yang berimejkan panorama hutan rimba, flora dan fauna adalah suatu contoh lanskap yang mampu berdialog dengan audiens tanpa kata-kata. Seorang artis Malaysia yang berjaya menguasai elemen visual dengan skil yang bertahap tinggi. Anda berada di galeri atau muzium seni semasa menatapi karya ini tetapi jiwa dan spritual anda berada di hutan rimba yang dunianya tersendiri dan unik.

     Olahan ruang, cahaya dan kostum dalam karya seni visual merupakan contoh tanda isyarat menyokong kata-kata yang terucap tapi tidak didengari. Untuk menyakinkan audiens, ada dialog dituturkan yang menjadi kepandaian terselindung seorang pelukis seperti Daumier maka hal yang mustahil menjadi logik untuk diyakini. Ini seolah membawa audiens melihat senario lanskap dari muzium ke tempat asal kejadian.

     Pelukis cuba menyingkap kesan-kesan lakuan manusia dan apa yang tersentuh dalam persekitaran gambar membawa naratif tersendiri. Kita tidak tahu dan tidak dapat menjangka apabila melangkah ke satu dunia lain. Dunia yang dimaksudkan itu suatu imaginasi dan ilusi dari mustahil menjadi logik yang menjadi kebijaksanaan pelukis. Ada sinis, ketawa, nostalgia, mimpi ngeri di sebalik watak dan tingkah laku.

     Pelukis cuba memujuk audiens menonton suatu watak atau menghayati keindahan lanskap dalam kehidupan yang pernah dilalui atau akan ditempoh.

     Sebahagian imej dan objek yang terpilih menjadi titik fokus (focal point) perlu diambil perhatian sebagai kunci isyarat untuk membuka maksud di sebalik lukisan Honore Daumier. Contoh titik fokus tangan figura boleh menjelaskan makna tertentu yang perlu diinterpretasi dengan bijaksana. Fungsi titik fokus dimaklumi ada tujuan dan maksud sebagai menarik perhatian, memukau dan menawan perhatian audiens. Untuk merasai bahawa kita bersama di sini dan di sana, justeru itu audiens seumpama seorang penyiasat atau pakar forensik menjalankan tugas di mana jua justeru itu apa yang boleh dikaitkan dalam titik fokus usah diabaikan.

     Permasalahan interpretasi dalam bahasa visual menemui penyelesaiannya sekiranya kita berfikir menggunakan strategi ‘kiub’, menatap hasil seni menggunakan kebijaksanaan akal dan kejernihan hati lantas bertindak seperti pencari rahsia dalam rahsia. Namun ada sesuatu walaupun di depan mata tetapi tidak dapat melihat kerana ada rahsia yang tidak dizinkan untuk dilihat kerana kita tidak terpilih untuk melihatnya.